Bezpieczeństwo

Luks certyfikat PZH

ATEST

Wszystkie produkowane przez nas wyroby posiadają atest PZH.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW

Do podpalania knotów w zniczach oraz wkładach do zniczy rekomendujemy używanie specjalnej zapalarki. W przypadku używania tradycyjnych zapałek należy upewnić się, że po podpaleniu we wkładzie nie pozostała spalona zapałka lub jej część. W razie takiego przypadku należy ją ostrożnie usunąć. Powierzchnia parafiny powinna być czysta od zapałek i innych zabrudzeń. Pozostawianie nawet niewielkiego fragmentu spalonej zapałki w zniczu bądź wkładzie może doprowadzić do podpalenia plastiku z wymiennego wkładu i rozlania się parafiny do wnętrza znicza, a nawet do pęknięcia lampionu.

  • Znicze oraz wkłady należy przechowywać w pozycji pionowej, z dala od źródła ciepła.
  • Podczas podpalania należy unikać bezpośredniego wdychania dymu.
  • Znicz po podpaleniu należy ustawić pionowo na równym podłożu.
  • Nie należy umieszczać palących się zniczy w pobliżu źródła ciepła.
  • Należy pozostawić przynajmniej 10 cm odstępu pomiędzy palącymi się zniczami.
  • Nie należy przenosić palących się zniczy.
  • Nie należy palić zniczy w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  • Znicze i wkłady wymienne do zniczy nie są przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń. Należy używać ich wyłącznie na zewnątrz.
  • Po zużyciu znicz należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpadki.

DOBÓR ODPOWIEDNIEGO WKŁADU WYMIENNEGO

Podczas użytkowania zniczy bardzo ważną kwestią jest dobranie odpowiedniego wkładu wymiennego. Należy kierować się w tym względzie nie tylko czasem palenia, ale odpowiednią średnicą i wysokością wkładu. Zbyt niski wkład może okopcać obudowę, co powoduje konieczność szybszej wymiany znicza niż w przypadku normalnej eksploatacji.

envelopephone-handset