Fundusze Europejskie

1.5. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Projekt dotyczący wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapełnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowana udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

"Twój pomysł, europejskie pieniądze"

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

Z przyjemnością informujemy, że Firma Produkcyjno-Handlowa „LUKS” Lucja Kisiel jest Beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś I Przedsiębiorczość i innowacje, Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw – konkurs z roku 2011.

Tytuł projektu: "Poprawa infrastruktury produkcyjnej FPH „LUKS” w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku krajowym."

Projekt "Wzrost konkurencyjności Firmy „LUKS”, w skali kraju, poprzez zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych, informatyzację zarządzania oraz wprowadzenie do oferty nowych, ekologicznych produktów" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych wspomagających działalność operacyjną przedsiębiorstwa oraz innowacyjnych w skali świata maszyn do produkcji zniczy.

Całkowity koszt projektu 767 111,60 zł

Wartość wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 374 124,10 zł

„Inwestycje termomodernizacyjne w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię”

Celem projektu było przedsięwzięcie termomodernizacyjne prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię wykorzystywaną w istniejących budynkach użytkowanych przez wnioskodawcę, w których wnioskodawca prowadzi swoją działalność gospodarczą, oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, co w konsekwencji będzie miało znaczący wpływ na poprawę jakości powietrza.

Ponadto realizacja projektu ma na celu obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa i kosztów eksploatacyjnych, poprawę bilansu energetycznego budynku firmy oraz oszczędzanie zasobów surowców energetycznych.

Nazwa Beneficjenta: Firma Produkcyjno-Handlowa „Luks” Lucja Kisiel

Numer projektu: 05.11-WND-RPLU.01.04.01-06-020/12

Punkty informacyjne:

 

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. 81 441 67 50, 800 888 776 (bezpłatna infolinia)

www.rpo.lubelskie.pl

e-mail: rpo@lubelskie.pl

 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin

tel. 81 462 38 31, 81 462 38 12

www.lawp.lubelskie.pl

e-mail: lawp@lubelskie.pl

envelopephone-handset